Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

wiki:ea_of_enki.txt [2011/05/05 07:25]
80.101.47.219
wiki:ea_of_enki.txt [2011/05/05 07:27] (current)
80.101.47.219
Line 258: Line 258:
{{http://www.intentblog.com/archives/human_consciousness.jpg?300x300}} {{http://www.intentblog.com/archives/human_consciousness.jpg?300x300}}
-"Wij werden ontzegd een platform in de media en wij werden gedenigreerd donker en onbetrouwbaar. "+"Wij werden ontzegd een platform in de media en wij werden [[http://www.woorden.org/woord/denigreren|gedenigreerd]] donker en onbetrouwbaar. "
Maar toch houden wij van mensen en wij probeerden om voor een hoger begrip te bereiken makend kwetsbaar in dit het doen. Op een wonderbare manier maakten wij enorme vooruitgang, gezien wij slechts een paar Nieuwe boekhandels van de Leeftijd en word-of-mouth bevordering hadden. Maar toch houden wij van mensen en wij probeerden om voor een hoger begrip te bereiken makend kwetsbaar in dit het doen. Op een wonderbare manier maakten wij enorme vooruitgang, gezien wij slechts een paar Nieuwe boekhandels van de Leeftijd en word-of-mouth bevordering hadden.
 
wiki/ea_of_enki.txt.txt · Last modified: 2011/05/05 07:27 by 80.101.47.219
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki free space free dating VPS