DE SNELLE WEG NAAR ZELFMEESTERSCHAP Aartsengel Michaël via Ronna Herman

vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets

April 2011

Mijn geliefde kampioenen van Licht, het is niet een tijd voor de beschroomden, en het is tijd om te stoppen met liefhebberen in Spiritualiteit. Vele van jullie zijn halfhartig geweest in hun pogingen om te ontwaken tot de wijsheid van de Zielen hun Hogere Zelf. Het is tijd om jullie hart in vuur en vlam te zetten met een intens verlangen om Zelfmeesterschap op te eisen en een Zielzoeker te worden in plaats van een plezierzoeker. De geheimen hoe door de grote veranderingen en de chaos van transformatie heen te gaan worden voortdurend aan jullie geopenbaard. Maar jullie moeten je inspannen en actief proberen de faalveilige methodes te gebruiken die jullie ter beschikking staan als jullie succesvol de toppen van de golven der verandering willen bevaren tijdens de komende roerige jaren. Het is een tijd om HET OUDE LOS TE LATEN – RUIMTE TE MAKEN VOOR HET NIEUWE. Een vernieuwing en verfijning van elk facet / Vonk van Godsbewustzijn, alsook van elke dimensie neemt in kracht toe doordat het verheven Licht van de Opperste Schepper straalt tot aan de rand van de gemanifesteerde schepping in dit Subuniversum.

De tijd is daar dat jullie en andere Lichtwerkers begrijpen wat jullie plaats is in deze grote kosmische gebeurtenis van expansie en evolutie. Dit is de tijd waarop jullie je hebben voorbereid in dit leven en in de vele vorige levens. Jullie, de getrouwen, die streven naar Zelfmeesterschap opdat jullie Werelddienaren kunnen worden van het Licht, zijn meer dan ooit tevoren nodig. Nu is de tijd om te verklaren: “Ik zal ernaar streven om een MOEDIGE DRAGER van LICHT te worden opdat ik de maximale hoeveelheid Schepperslicht kan aantrekken en uitstralen naar de wereld en de hele mensheid.”

Door dat te doen, creëer je een kolom van harmonieuze, hogerdimensionale Lichtfrequenties van veiligheid om jezelf, je huis en je geliefden heen. Naarmate je vermogen toeneemt om steeds grotere hoeveelheden Goddelijke Lichtsubstantie naar je toe te trekken, zal je invloedssfeer groter worden en zich verspreiden om een immer groeiend gebied te omsluiten. Uiteindelijk zal je Licht zich verenigen met de frequentiepatronen van je spirituele broeders en zusters die zijn toegewijd om Dragers van het Licht te worden. Er zijn velen van jullie die dit Godgegeven vermogen al hebben en jullie maken een verschil.

Er is veel onrust en beroering op jullie planeet, en zoals jullie zien, neemt het toe waardoor geen land of volk immuun is. Wij voelen jullie bezorgdheid en die is terecht, want het is een kritieke tijd voor de Aarde, de mensheid en alle levende dingen die op de planeet verblijven. Daarom wil ik jullie nogmaals herinneren aan wat wel en niet gepast is als Zelfmeester van cocreatie. Wij weten dat het jullie grootste hartsverlangen is om diegenen te helpen die lijden en in moeilijkheden verkeren, en zo hoort het ook. Er zijn diegenen wier missie het is om direct betrokken te zijn, of het nu gaat om beschermen, verzorgen, genezen of de ellende helpen verlichten van degenen die dakloos zijn of in nood verkeren. Er zijn diegenen die worden geroepen zich temidden van het tumult te begeven, en er zijn diegenen die belangrijke beslissingen moeten nemen over wat het beste kan worden gedaan in verschillende situaties en drama’s die voortdurend worden uitgespeeld. Anderen geven hun steun door hun overvloed te delen, en ook dat is gepast. Echter, de meerderheid van jullie, in het bijzonder diegenen van jullie die de frequenties van de hogere dimensies hebben gekozen als hun realiteit, bevinden zich wat verder verwijderd van deze zware drama’s. Daarom is het belangrijker dan ooit dat jullie gecentreerd blijven in het hart en gefocust blijven op de Ziel zodat jullie de maximale hoeveelheid Licht, hoop en harmonie kunnen verspreiden vanuit jullie Zonnekrachtcentrum naar de chaotische astrale niveaus van bewustzijn en neerwaarts naar de hartkern van jullie moeder Aarde. Jullie, het Sterrenzaad, kunnen de Aarde helpen om zichzelf te bevrijden van een gevangenis van negativiteit terwijl zij ernaar streeft om haar last te verlichten en haar auraveld in harmonie te brengen om haar nieuw aangewezen positie in te nemen in het zonnestelsel.

Dankzij jullie, de moedige Zielen die de pioniers worden genoemd of de voorhoede van Lichtwerkers, is het gouden pad zichtbaar gecreëerd en gedefinieerd. Jullie zijn ook bezig de lijnen van communicatie te openen tussen ons opdat wij jullie alle informatie kunnen aanreiken die jullie nodig hebben om snel door het proces van ascensie heen te gaan naar het volgende niveau van bewustzijn. Door dat te doen zul je de drastische veranderingen, negativiteit en chaos van de lagere, onevenwichtige dimensies waar de massa probeert uit te komen, achter je laten en er niet door worden beïnvloed. De tijd is gekomen dat ieder van jullie wordt gevraagd om zijn/haar wijsheid van de enorme ervaringen op Aarde uit te dragen en te delen, en ook om de juwelen van wijsheid te gebruiken die zich in jullie Heilige Geest bevinden, die jullie meebrachten van de verre uithoeken van het universum.

Diegenen van jullie die trouw onze leringen hebben gevolgd krijgen wat wij noemen een ‘snelle weg naar Zelfmeesterschap aangeboden. Onze geliefde boodschapper, Ronna Herman, heeft minzaam de taak op zich genomen om de juiste, uitgebreide, universele wijsheidsleringen uit te dragen en beschikbaar te stellen, die oorspronkelijk waren voorbehouden aan alleen de hoogste ingewijden in de toevluchtsoorden en geheime mysteriescholen. Jullie bevinden je allemaal temidden van een inwijdingsproces – op het ene niveau of op het andere. Het is een school van leren en inwijding dat elke dag plaatsvindt terwijl je je dagelijkse taken vervult en je dagelijkse beproevingen tegenkomt. Alles wat in het verleden verborgen is gebleven wordt nu in het Licht van bekendheid gebracht om te worden gecorrigeerd of uitgeschakeld, of in sommige gevallen, te worden uitvergroot.

Het is ook tijd voor diegenen die standvastig het pad bewandelen om een meer intieme relatie op te gaan bouwen met hun begeleiders en engelenleraren van de hogere rijken. De vele facetten van je Hogere Zelf wachten erop dat je deze gevorderde leringen integreert, samen met de hogere frequenties van Licht die jullie nu ter beschikking staan. Telepathische communicatie met de Wezens van Licht van de hogere rijken is een deel van jullie oorspronkelijke, fysieke sensorvermogens. Het wordt tijd dat jullie die talenten en gaven weer gaan gebruiken geliefden. Wij vragen jullie te studeren en te mediteren op de gevorderde wijsheidsleringen die wij aanbieden aan diegenen van jullie die stevig het Pad bewandelen totdat zij gegrift staan in jullie geest en deel gaan uitmaken van jullie hogere bewustzijn. De prachtige gaven en vermogens die op jullie wachten overtreffen in grote mate de inspanning die jullie zullen leveren om ze te verkrijgen.

Steeds meer dierbare Zielen beginnen de weg van bewustzijn omdat zij gaan luisteren naar de wenken van hun Zielzelf. Dit leidt vaak tot een intense donkere nacht van de Ziel omdat zij te maken krijgen met de vervormingen in het bewustzijn die zij hebben gecreëerd, waarbij de Wet van de Cirkel, of Karma zich volledig laat gelden. Zoals jullie weten is het niet een straf, ook al lijkt dat aanvankelijk wel zo te zijn. Het is een gelegenheid voor ieder individu om zijn/haar Zelf moedig in de ogen te zien en de disharmonische frequentiepatronen die hij/zij heeft gecreëerd te rectificeren en in harmonie te brengen.

Hogere en meer verfijnde frequenties bombarderen jullie en de Aarde voortdurend. Als gevolg bevinden velen van jullie zich temidden van de emotionele intensiteit en vervormingen van het astrale niveau, die bestaat uit de zeven subniveaus van de vierde dimensie. Dit zijn emotionele niveaus van bewustzijn die onder controle moeten worden gebracht en moeten worden teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau van polariteit. Dit zijn een van de moeilijkste taken waarmee je ooit te maken zult krijgen op de weg van ascensie naar de vijfde dimensie van evenwicht en rust. Het is een tijd om de diepe, overgebleven energiepatronen op te ruimen die je moet loslaten om de hogere frequenties van Licht te kunnen binnenlaten.

Weet dit, geliefden, het is een gouden kans voor jullie om voorgoed af te rekenen met de geblokkeerde energieën die jullie duizenden jaren met jullie hebben meegedragen als overbodige bagage. Zie ze onder ogen, verwerk ze en zie ze transmuteren tot zuivere Lichtsubstantie. Terwijl je hiermee bezig bent zul je je LICHTER EN HELDERDER voelen, omdat je de weg bewandelt naar hoger bewustzijn, naar de rijken van geweldige mogelijkheden.

Er is een overvloed aan informatie tot jullie beschikking over elk facet van spiritueel bewustzijn en ontwikkeling, omdat de moedigen die jullie voorgaan toegang kunnen krijgen tot de hogere en meer verfijnde niveaus van de grote Hallen der Wijsheid en ook hogere leringen ontvangen van de Wezens van Licht. Veel van de informatie die wordt aangereikt, is nuttig en vervuld van liefde, maar een deel ervan is verwarring scheppend en vervormd. Daarom vragen wij jullie om jullie onderscheidingsvermogen te gebruiken bij wat jullie accepteren als jullie waarheid. Een deel van de informatie is niet te bevatten en je vraagt je af hoe je ooit de meerdere niveaus van bewustzijn zult bereiken die worden beschreven. Na zo lang van je Bron te zijn afgesloten, wil je alles weten wat er te weten valt zodat je de hoogten van verlichting zo snel mogelijk kunt bereiken. Onthoud echter dierbare vrienden, dat je de reis stap voor stap moet maken, waarbij je elke les volledig leert terwijl je datgene loslaat wat jou niet langer dient. Vervolgens word je door de volgende deuropening van stralend Licht geleid en worden je steeds ruimere niveaus van Godsbewustzijn aangeboden. Het is een nooit-eindigende reis. Er zullen altijd nieuwe beproevingen zijn, nieuwe mogelijkheden en verbazingwekkend nieuwe avonturen om te ervaren.

Dit zijn zeer kritieke tijden voor de Aarde en de mensheid omdat alles wat niet langer het hoogste goed dient, geleidelijk aan wordt opgeruimd of getransformeerd. Jullie bouwen /verbinden je met de Regenboogbrug die zal leiden naar een stralende, nieuwe toekomst voor jullie en jullie Aarde, alsook voor dit zonnestelsel en de melkweg. Het is aan ieder van jullie hoe makkelijk of moeilijk de reis zal zijn. Geliefde harten, onthoud alsjeblieft dat jullie succes zeker is; echter, het is jullie keuze hoe lang jullie erover doen om de volgende bestemming te bereiken.

Wij weten dat het makkelijker is om boven een ramp of negatieve situatie uit te stijgen wanneer die plaatsvindt aan de andere kant van de wereld. Maar het is niet zo makkelijk als het je eigen land betreft, je buurtschap, of als het jou persoonlijk raakt, je familie en je huis. Dan komen de ware beproevingen van meesterschap. Kun je gecentreerd blijven in je Heilige Hart en vertrouwen op je vrienden van de hogere rijken om je te begeleiden door de donkere nachten van chaos naar het zonlicht van een stralende, nieuwe toekomst, ongeacht wat er met jou of om je heen gebeurt?

Velen vragen: “Wat kunnen wij doen om te helpen?” Word in de eerste plaats een voorbeeld en straal je Licht uit dat iedereen kan zien en waarin iedereen zich kan koesteren. Kom samen in groepmeditaties en spendeer zoveel mogelijk tijd in de hemelse Wereldpiramide in de vijfde dimensie, om jouw unieke energieën en jouw Liefde/Licht toe te voegen om te worden gebruikt voor het hoogste goed. Probeer de maximale hoeveelheid kosmische Lichtsubstantie aan te trekken als je ankerpunten wordt voor de Adamanten Deeltjes van Goddelijk Licht in het gebied waar je woont. Visualiseer grote kristallen piramides van Licht die in de vijfde dimensie worden gevormd door de vele groepen Lichtwerkers, waar jullie allemaal samenkomen in jullie meditaties met de intentie om de grootst mogelijke kosmische Lichtgolven te vormen. Deze golven, bedoeld voor het hoogste goed van allen, zal na verloop van tijd over elk land gaan, de massa doen ontwaken – de negatieve energieën opruimen die elk land en zijn volk in een wurggreep houden. Weet dat ieder land en ras uniek is, want zij werden geschapen met onderscheidende eigenschappen, verlangens, mogelijkheden en beproevingen. Ieder van jullie is strategisch geplaatst in het gebied waar je het meest dienstbaar kunt zijn en het meeste goed kunt doen. Jullie hebben trillende Zaadkristallen in de structuur van jullie brein/Ziel die jou, je land en landgenoten zullen helpen om toegang te krijgen tot het Licht der Waarheid, Wijsheid en Bescherming.

Mijn geliefde strijders van Licht, wij vragen jullie om niet jullie hartcentra te sluiten. Verval niet in angst en een gevoel van hopeloosheid. Er vinden grote gebeurtenissen plaats op Aarde en in de hogere rijken, die jullie begrip te boven gaan. Onthoud wat wij jullie al vaak hebben gezegd: “Uit de chaos verrijst de nieuwe schepping.” Wij vragen jullie niet om de enorme tragedie die pas heeft plaatsgevonden te bagatelliseren, of het lijden dat door velen zal worden ervaren. Maar het dient niemand als je gevangen raakt in de negativiteit, de angst of het pandemonium van de drie-/vierdimensionale illusie. Laat je krachtige gedachtevormen en energie niet zakken tot lagere trillingspatronen die meer negatieve energie toevoegen aan de wolk van duisternis. Stuur in plaats daarvan je machtige Liefde/Licht wiekend naar het midden van de chaos en naar de harten van diegenen die chaos verspreiden, en kijk dan toe hoe langzaamaan de duisternis wordt overwonnen door het Licht.

Wij beloven jullie te verheffen en te steunen met onze liefdevolle energie en jullie door de meest donkere tijden te helpen. Het Licht en de Liefde van de hele Schepping, samen met jullie moedige, standvastige inspanningen zullen overwinnen. Ik ben voor altijd jullie liefhebbende vriend en beschermer.

IK BEN Aartsengel Michaël

© 2011 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502 Nederlandse vertaling © 2011 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org). Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen. Copyright © 2002-2011 Ditrianum Media Center

 
wiki/zelfmeesterschap.txt.txt · Last modified: 2011/04/20 19:26 by vlip
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki free space free dating VPS